"De cirkeltechniek is een heel bruikbare manier om een positieve kanteling teweeg te brengen in negatieve teams."
- Jeroen