"Het mensgerichte paste mij al goed. Maar de training gaf me net wat meer woorden en tools om datgene wat ik wilde bereiken ook echt te bereiken."
- Paul