“Ik ben blij dat ik de training progressiegericht leidinggeven heb gedaan, want juist ook die sturingskant heeft me veel geleerd.”

"Ik heb de aanpak vooral geleerd door alle trainingen daarin te volgen, voortdurend kennis tot me te nemen en dingen uit te proberen in de praktijk."
- Annelies