“De cirkeltechniek is een heel bruikbare manier om een positieve kanteling teweeg te brengen in negatieve teams.”

"Waar ik erg blij mee ben is dat progressiegericht werken bij ons echt een stukje van de cultuur aan het worden is."
- Linda