Suggesties n.a.v. sessie 1

"We hebben het allemaal als erg nuttig en prettig ervaren."
- Banu