Suggesties ter voorbereiding op sessie 5

"Ik ben blij dat ik de training progressiegericht leidinggeven heb gedaan, want juist ook die sturingskant heeft me veel geleerd."
- Adriaan