Drie vragen ter voorbereiding op de training

"Het mensgerichte paste mij al goed. Maar de training gaf me net wat meer woorden en tools om datgene wat ik wilde bereiken ook echt te bereiken."
- Paul