Doesuggesties

  1. Reflecteer eens schriftelijk op hoe je progressiegericht kunt omgaan met een persoon die herhaaldelijk ongewenst gedrag blijft vertonen.
  2. Maak een wandeling van 20 minuten en denk tijdens die wandeling eens terug aan een conflictueuze situatie die je eens hebt meegemaakt en die naar tevredenheid van jou en de anderen is opgelost. Waaraan kon je merken dat jullie samen progressie aan het boeken waren?
  3. Herlees je progressiedagboek waarmee je na de eerste sessie bent gestart. Reflecteer op wat er interessant en bruikbaar is in wat je in je dagboek hebt opgeschreven.
"In de training progressiegericht leidinggeven heb ik gemerkt dat je er dingen uit kunt halen die voor jou op dat moment relevant zijn. "
- Marelle