Doesuggesties

  1. Kies uit dit artikel 1 of 2 dingen waar je concreet mee aan de slag wilt
  2. Maak je artikel of product af als je dat wilt en stuur het naar ons toe. Desgewenst kun je ook feedback of hulp vragen aan ons
  3. Lees je progressiedagboek nog eens door en bedenk hoe je na afloop van de training door wilt blijven gaan met het monitoren van progressie
"Ik ben blij dat ik de training progressiegericht leidinggeven heb gedaan, want juist ook die sturingskant heeft me veel geleerd."
- Adriaan