Doesuggesties

  • Lees alle handouts die we tijdens de opleiding hebben gebruikt nog eens door en noteer in je progressieboekje welke dingen je graag wilt (blijven) gebruiken
  • Denk na over jouw eigen ontwikkeling als leidinggevende/professional. Noteer je antwoorden op de volgende vragen: 1) Welke aspecten van jouw werk vind je het meest interessant en plezierig? (Dit verwijst naar jouw intrinsieke motivatie), 2) Wat zijn de waarden of doelen die belangrijk voor jou zijn in jouw rol? (Dit verwijst naar jouw geïnternaliseerde motivatie), 3) Waar heb je merkbare progressie gezien in jouw capaciteiten en vaardigheden?, 4) Hoe zie je jouw toekomstige ontwikkeling leidinggevende/professional? Welke stappen wil je zetten om jouw doelen te bereiken?
  • Leg contact met je buddy en plan afspraken in om elkaar regelmatig te blijven spreken en ondersteunen.
"Ik heb nu handvatten hoe ik met onvrijwillige gesprekspartners toch snel en goed in gesprek kan komen, dat biedt perspectief!"
- Lianne