Doesuggesties

  1. Bereid samen met je buddy een gesprek voor dat je binnenkort wilt gaan voeren en help elkaar met het bouwen van progressiegerichte formuleringen. Lees voorafgaand dit artikeltje even door: voordeel van het hebben van een progressiegerichte buddy
  2. Reflecteer de komende dagen na afloop van de gesprekken die je voert op wat met name goed werkte in wat je deed en waaraan je kon merken dat je gesprekspartner tevreden was over de interactie met jou. Maak een aantekening van die dingen.
  3. Let de komende dagen tijdens gesprekken eens uitsluitend op het goed aansluiten op het perspectief van je gesprekspartner. Lees dit artikel en dit artikel ter voorbereiding.
"Ik heb nu handvatten hoe ik met onvrijwillige gesprekspartners toch snel en goed in gesprek kan komen, dat biedt perspectief!"
- Lianne