Kijk/luistersuggesties

  1. Verdiep je in vier progressiegerichte rollen door naar deze podcast te luisteren of naar deze animatie te kijken
  2. Bekijk deze animatie over positief nee zeggen 
  3. Bekijk het progressiegerichte kantelmodel
"Ik ben blij dat ik de training progressiegericht leidinggeven heb gedaan, want juist ook die sturingskant heeft me veel geleerd."
- Adriaan