Kijk/luistersuggesties

  1. Verdiep je in progressiegericht sturen door deze animatie te bekijken, naar deze podcast te luisteren. Probeer daarna een paar stuurvragen te formuleren voor vaak voorkomende situaties in jouw werk waarin sturen aan de orde is.
  2. Bekijk Progressiegericht sturen in vogelvlucht (video)
  3. Bekijk deze video over motivatie
"Het mensgerichte paste mij al goed. Maar de training gaf me net wat meer woorden en tools om datgene wat ik wilde bereiken ook echt te bereiken."
- Paul