Leessuggesties

  1. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 2 over intrinsieke motivatie
  2. Lees in het Handboek Progressiegericht Coachen iets over de zelfdeterminatietheorie.
  3. Bekijk dit motivatiecontinuum
"De opleiding was zeker heel erg nuttig en heeft veel inspiratie gebracht."
- Jacquelien