Leessuggesties

  1. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 2 over intrinsieke motivatie
  2. Lees in het Handboek Progressiegericht Coachen iets over de zelfdeterminatietheorie.
  3. Bekijk dit motivatiecontinuum
"In de training progressiegericht leidinggeven heb ik gemerkt dat je er dingen uit kunt halen die voor jou op dat moment relevant zijn. "
- Marelle