Leessuggesties

  1. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 5 over de groeimindset
  2. Lees in het Handboek Progressiegericht Coachen iets over de groeimindset door in de index de term groeimindset te zoeken en een van de pagina’s op te zoeken.
  3. Lees dit interview met Anders Ericsson
"Waar ik erg blij mee ben is dat progressiegericht werken bij ons echt een stukje van de cultuur aan het worden is."
- Linda