Leessuggesties

  1. Lees in het boek Progressiegesprekken hoofdstuk 5 over de groeimindset
  2. Lees in het Handboek Progressiegericht Coachen iets over de groeimindset door in de index de term groeimindset te zoeken en een van de pagina’s op te zoeken.
  3. Lees dit interview met Anders Ericsson
"Het mensgerichte paste mij al goed. Maar de training gaf me net wat meer woorden en tools om datgene wat ik wilde bereiken ook echt te bereiken."
- Paul