Leessuggesties

  1. Lees in het Handboek Progressiegericht Leidinggeven hoofdstuk 10 in deel II: hanteren
  2. Lees Progressiegericht nee zeggen: verzoek, belang, alternatief
  3. Lees 5 Stappen om het progressieprincipe in de praktijk te brengen
"Ik ben blij dat ik de training progressiegericht leidinggeven heb gedaan, want juist ook die sturingskant heeft me veel geleerd."
- Adriaan