Leessuggesties

  1. Lees in het Handboek Progressiegericht Leidinggeven hoofdstuk 10 in deel II: hanteren
  2. Lees Progressiegericht nee zeggen: verzoek, belang, alternatief
  3. Lees 5 Stappen om het progressieprincipe in de praktijk te brengen
"De cirkeltechniek is een heel bruikbare manier om een positieve kanteling teweeg te brengen in negatieve teams."
- Jeroen