Leessuggesties

  1. Lees in het Handboek Progressiegericht Leidinggeven in deel II hoofdstuk 6: samenwerken
  2. Lees Hoe krijg je iemand positief?
  3. Lees leren van progressie
"Ik kijk nog met veel inspiratie en gemaakte progressie stap(jes) terug op de training"
- Brenda