Doesuggesties

 1. Deze suggestie kun je alleen doen of samen met je buddy doen. Bereid een progressiegericht stuurgesprek voor aan de hand van dit voorbereidingsformuliertje: Progressiegericht sturen voorbereiding en gespreksstructuur.
 2. Deze suggestie doe je samen met je buddy. De bedoeling is dat jullie elkaar uitleg gaan geven over het onderwerp motivatie en de relatie met autonomie, verbondenheid en competentie. Een van jullie leest daartoe dit artikel en de ander leest dit en dit artikel voorafgaand aan jullie uitlegafspraak. Vertel elkaar vervolgens tijdens jullie uitlegafspraak wat er in jullie artikelen staat en reflecteer samen op wat het verband is tussen de drie artikelen.
 3. Train jezelf aan de hand van één van de dialogen in deel IV van het Handboek Progressiegericht Leidinggeven in hoofdstuk 3, 4 of 5. Ga daartoe als volgt te werk:
  1. kies een dialoog.
  2. lees de eerste zin van de dialoog en dek met een velletje papier de rest van de dialoog af.
  3. voorspel wat je denkt dat de leidinggevende zal zeggen en schrijf dit even op (welke formulering gebruikt de leidinggevende?).
  4. als je iets hebt bedacht schuif dan het velletje een stukje verder en lees wat de leidinggevende zegt en hoe de gesprekspartner daarop reageert.
  5. schrijf opnieuw je voorspelling op: welke formulering vermoed je dat de leidinggevende gebruikt?
  6. doorloop zo de hele dialoog.
  7. reflecteer na afloop op nut en bruikbaarheid.

U komt in aanmerking voor de ZZP-korting (van 15%) als u:

 • ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) bent
 • de training privé betaalt
"De cirkeltechniek is een heel bruikbare manier om een positieve kanteling teweeg te brengen in negatieve teams."
- Jeroen